PL / EN

I Międzynarodowa

Akademia Wiolonczelowa

18-25 lipca 2014, Nysa

Wykładowcy:

Jelena Očić (Musik Hochschule Mannheim/Conservatorium van Amsterdam)

Roberto Trainini (Conservatorio "C. Monteverdi" Bolzano)

Adam Krzeszowiec (Polish Cello Quartet)

Krzysztof Karpeta (Polish Cello Quartet)

Wojciech Fudala (Polish Cello Quartet)

PRZEWIJAJ W DÓŁ

I Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

18-25 lipca 2014, Nysa

Wykładowcy:

Organizator:

POLISH CELLO QUARTET (Krzysztof Karpeta, Adam Krzeszowiec, Wojciech Fudala, Tomasz Daroch)

 

Pianiści:

Anna Gburek, Michał Rot

 

Kierownictwo artystyczne:

Krzysztof Karpeta, Adam Krzeszowiec

 

Koordynator Projektu:

Beata Kołodziej

Polish Cello Quartet postanowił stworzyć nową propozycje kursów muzycznych będącą wynikiem wielu przemyśleń, rozmów z młodszymi kolegami oraz zaprzyjaźnionymi Profesorami z całego świata. Chcąc podzielić się światem zespołów wiolonczelowych jakim nieustannie żyje grupa Polish Cello Quartet oraz jednocześnie wspomóc młode talenty chcące rozwijać swój kunszt gry na wiolonczeli stworzyliśmy I Międzynarodową Akademię Wiolonczelową!

 

Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa ma formułę warsztatów muzycznych przeznaczonych dla uczniów szkół II st. przygotowujących się do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe oraz studentów. Ideą projektu jest umożliwienie uczestnikom kontaktu z zagranicznymi profesorami oraz grupą Polish Cello Quartet złożoną z wybitnych polskich wiolonczelistów młodego pokolenia.

MAW ma na celu również rozpropagowanie wśród młodych wiolonczelistów zwyczaju gry kameralnej w zespołach wiolonczelowych. Tradycja ta była powszechnie znana w ubiegłym stuleciu, szerzona m.in przez Pablo Casalsa na Festiwalach w Prades (Francja) oraz Puerto Rico. Obecnie w Europie kontynuatorami tej idei są np. Valter Despalij oraz zaprzyjaźnieni z PCQ Giovanni Sollima, Gary Hoffman czy Michael Flaksman. Poprzez szerzenie tego rodzaju kameralistyki w Polsce zespół Polish Cello Quartet pragnie ukazać młodym adeptom gry na wiolonczeli bogaty i ciekawy repertuar zespołów wiolonczelowych oraz zachęcić do częstszego sięgania po tę wyjątkową lecz nie łatwą literaturę kameralną.

 

Podczas Akademii Wiolonczelowej uczestnicy będą mieli okazję niemalże codziennie uczestniczyć w godzinnych zajęciach indywidualnych oraz nieco dłuższych lekcjach kameralistyki wiolonczelowej. Organizatorzy gwarantują 4 solowe lekcje (po 2 lekcje z każdym dwóch wybranych wykładowców) oraz zajęcia kameralne prowadzone przez jednego z członków Polish Cello Quartet.

 

Zachęcamy również nauczycieli oraz uczniów i studentów wszelkich specjalizacji do wzięcia udziału w charakterze obserwatora i słuchacza na lekcjach solowych, kameralnych oraz wykładach odbywających się w ramach 1. Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej.

Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa oferuje:

 

- 2 lekcje indywidualne z jednym z profesorów z zagranicy (2 x 1h)

- 2 lekcje indywidualne z jednym z członków Polish Cello Quartet (2 x 1h)

- zajęcia w zespołach wiolonczelowych prowadzonych przez jednego z członków Polish Cello Quartet (4 x 1h)

- zajęcia w orkiestrze wiolonczelowej (również dla biernych uczestników)

- uczestnictwo w wykładach i dyskusjach

- występ na koncercie

 

Prowadzący:

lekcje indywidualne : Jelena Očić, Roberto Trainini, Krzysztof Karpeta, Adam Krzeszowiec

zespoły wiolonczelowe: Wojciech Fudala

Koszty

 

Uczestnictwo czynne

 

1300 zł dla uczestników z Polski

400 EUR dla uczestników z zagranicy

 W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają zakwaterowanie:

 nocleg w pokojach 2-osobowych, z pełnym wyżywieniem i dostępem do internetu w  Diecezjalnym Domu Formacyjnym

 

Dodatkowe lekcje

 

150 zł/h (u każdego z wykładowców, możliwe do wykupienia na miejscu)

 

Uczestnictwo bierne

 

800 zł z wyżywieniem i zakwaterowaniem

250 zł bez wyżywienia i zakwaterowania (tylko dla nauczycieli)

Zgłoszenie

 

1. Pobierz i zachowaj poniższy dokument na swoim komputerze.

2. Wypełnij wszystkie podświetlone pola.

3. Zapisane zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty zaliczki na konto Biura Koncertowego “Fernabucco” 47 1140 2004 0000 3902 7488 3108 w wysokości 300 zł,

    należy wysłać do dnia 10 czerwca 2014 na adres:info@akademiawiolonczelowa.pl

4. Przesłanie poniższego zgłoszenia jest jednoznaczne z:

    • zaakceptowaniem regulaminu pobytu na I Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej

    • z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji

      (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kontakt

 

Beata Kołodziej [koordynator projektu]

tel. +48 664 994 115

e-mail: info@akademiawiolonczelowa.pl

 

Konto bankowe

Biuro Koncertowe "Fernabucco" Julia Karpeta

47 1140 2004 0000 3902 7488 3108

Regulamin

 

1. Czynny udział w  I Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej mogą wziąć wiolonczeliści, uczniowie szkół muzycznych II stopnia, studenci oraz absolwenci

    wyższych uczelni, chcący doskonalić swoje umiejętności.

2. Uczestnikiem biernym może zostać każdy zainteresowany.

3. Osoby w wieku 16-18 lat mogą wziąć udział w I MAW jedynie po przedstawieniu organizatorom pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

    Osoby poniżej 16 roku życia mogą przyjechać na kurs tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. Aby wziąć udział w I MAW, należy do dnia 10 czerwca 2014 wypełnić formularz umieszczony na stronie internetowej www.akademiawiolonczelowa.pl

    i odesłać na adres info@akademiawiolonczelowa.pl, załączając potwierdzenie wpłaty zaliczki w wysokości 300zł na konto:

    Biuro Koncertowe „Fernabucco” 47 1140 2004 0000 3902 7488 3108 oraz pisemną zgodę rodziców (dot. osób niepełnoletnich).

5. Zgłoszenia nie zawierające potwierdzenia wpłaty zaliczki nie będą brane pod uwagę.

6. Liczba miejsc jest ograniczona.

7. Każdy kandydat zostanie poinformowany drogą e-mailową o przyjęciu na kurs nie później niż do 15 czerwca 2014.

8. W przypadku nie przyjęcia kandydata, zaliczka zostanie zwrócona w ciągu 10 dni od ogłoszenia ostatecznej listy uczestników.

9. Pozostałą kwotę, tj. 1000zł należy wpłacić nie później niż do 10 lipca 2014r. Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją i utratą zaliczki.

10. Organizator zapewnia nocleg w pokoju dwuosobowym z pełnym wyżywieniem w Diecezjalnym Domu Formacyjnym.

11. Każdy uczestnik, biorący udział w I Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach zarówno solowych i kameralnych,

       według grafiku ustalonego przez organizatora.

12. Organizator zapewnia 4 lekcje solowe oraz codzienne zajęcia kameralne.

13.  Uczestnik jest zobowiązany przywieźć ze sobą nuty akompaniamentu, strój koncertowy.

14. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów sal koncertowych, hotelu, szkoły czy restauracji, w których odbywać się będzie I MAW.

15. Ewentualne konsekwencje wynikające z niedostosowania się do regulaminu miejsc, w których będzie odbywać się I MAW, ponosi uczestnik.

16.  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia.

17.  Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże czy zniszczenia.

18. Organizator zastrzega prawo do rejestrowania oraz publikowania koncertów. Uczestnik, podpisujący owy regulamin, wyraża zgodę i zobowiązuje się

       do odstąpienia od wszelkich roszczeń z tym związanych.

19. W przypadku niedostosowania się uczestnika do niniejszego regulaminu, organizator zastrzega prawo do możliwości usunięcia takiej osoby z MAW

       bez zwrotu kosztów.

 

partnerzy: